ข่าวประชาสัมพันธ์

Travel Medicine: The Lecture Series and the Story EP.5

0
กลับมาอีกครั้งกับ Travel Medicine: The Lecture Series and the Story ครั้งที่ 5 ครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ร่วมมือกับ คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง มาในหัวข้อ เคสที่น่าสนใจในเวชปฏิบัติของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ travel medicine ยืนหนึ่งจากทั้ง...

งานประชุม CISTM18

0
ในปีนี้ (2566) International Society of Travel Medicine (ISTM) ได้จัดการประชุมประจำปี ในหัวข้อ "Dawn Of A New Era In Travel Medicine" ในรูปแบบ Hybird โดยมีทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ณ เมือง Basel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม...

วารสารสมาคมฯ ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 Vol. 15 No. 1

0
https://www.thaitravelmed.org/wp-content/uploads/2023/02/V15N1_2023-2.pdf

สำหรับแพทย์

วารสารสมาคมฯ ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 Vol. 13 No. 1

0
https://www.thaitravelmed.org/wp-content/uploads/2023/02/V13N1_2020.pdf

วารสารสมาคมฯ ฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol. 13 No. 2

0
https://www.thaitravelmed.org/wp-content/uploads/2023/02/V13N2_2020.pdf

วารสารสมาคมฯ ฉบับเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565 Vol. 14 No. 1

0
https://www.thaitravelmed.org/wp-content/uploads/2023/02/V14N1_2022.pdf

สำหรับประชาชน