ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี 2565

0
สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยในยุคโควิด 19” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง onsite และ online และไม่มีค่าลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่https://form.jotform.com/222072104863448

งานประชุมวิชาการประจำปี “Safe travel to exotic destination” สำหรับประชาชนทั่วไป

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และประชาชนทั่วไป  ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 

สำหรับแพทย์

การประชุมวิชาการประจำปี 2565

0
สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยในยุคโควิด 19” ในวันพฤหัสบดีที่...

สำหรับประชาชน