การประชุมวิชาการประจำปี 2565

0
3553

สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยในยุคโควิด 19” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง onsite และ online และไม่มีค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://form.jotform.com/222072104863448

การประชุมวิชาการประจำปี 2565

วันจันทร์, 1 ส.ค. 2022 - วันศุกร์, 9 ก.ย. 2022

08:00 - 16:00

สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยในยุคโควิด 19” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง onsite และ online และไม่มีค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://form.jotform.com/222072104863448

Event Location

Hospital for Tropical Diseases

Event Fees

1
THB 500.00