งานประชุมวิชาการประจำปี “Safe travel to exotic destination” สำหรับประชาชนทั่วไป

0
1497

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเน้นให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และประชาชนทั่วไป 

ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561