สาส์นจากนายก

สาส์นจากนายกสมาคมฯ

 

นายแพทย์พรเทพ จันทวานิช นายกสมาคมฯ

นายกสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย