ติดต่อสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย

โปรดกรอกรายละเอียด

ที่อยู่สมาคมฯ

สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ 02-306-9100 ต่อ 3034, 02-3069145 (ในเวลาราชการ) FAX: 02-306-9145

อีเมล์

admin@thaitravelmed.org

Facebook

facebook.com/thaitravelclinic

แผนที่ตั้งสมาคม