ติดต่อสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย

โปรดกรอกรายละเอียด

  ที่อยู่สมาคมฯ

  สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  ช่องทางติดต่อ

  โทรศัพท์ 02-306-9100 ต่อ 3034, 02-3069145 (ในเวลาราชการ) FAX: 02-306-9145

  อีเมล์

  admin@thaitravelmed.org

  Facebook

  facebook.com/thaitravelclinic

  แผนที่ตั้งสมาคม