ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Thai Society of Travel Medicine

Travel Notice

Search in this site

Sunday, 19 สิงหาคม 2018

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ยินดีต้อนรับสู่
 
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

              ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Thai Society of Travel Medicine) เป็นการรวมตัวกันของบุคลากรในหลายภาคส่วน ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการ ชมรม สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม พัฒนา ศึกษาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งความสุข ความมีสุขภาพดี และความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชมรมฯ
 
               
 
 
 
 
กิจกรรมที่ผ่านมาของชมรม ปี 2559-2560
 
1. ประชุม Organizing Committee ในการจัดประชุมวิชาการ Asia Pacific Travel Health Society 2018
 
 
2. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Travel Medicine ให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่ประเทศพม่า
3. ประชุม Organizing Committee ในการจัดประชุมวิชาการ Asia Pacific Travel Health Society 2018
4. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Travel Medicine ให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่ประเทศพม่า
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-9100 ต่อ 3034 
Copyright 2010-2017 Thai Society of Travel Medicine